17 září, 2012

Naše strategie

Budujeme a rozvíjíme naši společnost ve 3 úrovních – „Služby, Metodika vyhledávání, Přístup“.

Úroveň 1

– Naše Služby – „pomáhat, sloužit, poskytovat“

Společnost Next Level Consulting s.r.o. poskytuje služby v oblasti lidských zdrojů a poradenství v oblasti náboru pracovní síly.  Specializujeme se na tradiční nábor pracovní síly – recruitment, stejně tak se specializujeme na IT outsourcing / bodyshop.

Pomáháme našim klientům najít strategicky důležité klíčové role a prázdná místa v jejich IT odděleních a děláme maximum pro urychlení procesu náboru do další úrovně.

Sloužíme našim klientům, abychom jim pomohli dosáhnout další úrovně produktivity tím, že urychlíme proces náboru požadovaných sil.

Poskytujeme našim klientům poradenství k maximalizaci jejich zisků a minimalizaci jejich nákladů aby se mohli rychleji dostat do další úrovně.

Úroveň 2

–  Naše Metodika Vyhledávání – „mít, praktikovat, udělat“

Konzultanti společnosti Next Level Consulting s.r.o. používají nejefektivnější způsoby vyhledávání aby požadovanou práci dokončili.

Máme skutečně proaktivní přístup k dosažení těch nejlepších možných kandidátů a umožnujeme jim tak získání práce v dalším levelu – úrovni.

Praktikujeme naše metodiky jak nejlépe dovedeme, aby naše vyhledávání bylo tak rychlé  jak je to jen možné.

Uděláme si čas na to se Vás zeptat a poslouchat Vás, pochopit vaše klíčové priority a zájmy v první úrovni s cílem poskytnout vám nejlepšího potenciálního kandidáta do další úrovně.

Úroveň 3

– Náš Přístup – „rychle, spolehlivě, nákladově efektivní“

Konzultanti společnosti Next Level Consulting s.r.o. používají originální přístup, aby byli naši klienti spokojeni a zůstali u nás.

Jsme rychlí v dosažení a prezentaci pouze kvalifikovaných kandidátů.

Jsme spolehlivý partner, zastupujeme naše klienty profesionálním způsobem.

Jsme nákladově efektivní protože pracujeme chytřeji nikoliv nutně obtížněji.